to BioTechniques free email alert service to receive content updates.
A novel method for genetic transformation of yeast cells using oligoelectrolyte polymeric nanoscale carriers
 
Yevhen Filyak1, Nataliya Finiuk1,2, Nataliya Mitina3, Oksana Bilyk1, Vladimir Titorenko4, Olesya Hrydzhuk1, Alexander Zaichenko3, and Rostyslav Stoika1
Full Text (PDF)